Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Slagerij Breughel biedt klanten in België de mogelijkheid om bestellingen elektronisch door te geven via de webshop http://www.slagerijbreughel.be

Als gebruiker van deze dienst aanvaardt u dat hierop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

1. Online bestellingen kunnen enkel geleverd worden op Dinsdag en Vrijdag volgend op uw bestelling. Dit tussen 17 uur en 19 uur, afwijkingen door onvoorziene omstandigheden kunnen voorvallen.

2. Indien u na het versturen van uw bestelling nog wijzigingen wenst aan te brengen dient u contact op te nemen met Slagerij Breughel. Bestellingen kunnen enkel worden afgehaald binnen de normale openingsuren van onze winkel.

3. Bij het afronden van uw winkelmandje heeft u nog bij ‘Bestelnotities’ de kans om een opmerking over uw bestelling aan ons door te geven. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden (bv. dikte van het biefstuk graag +/- 3cm)

4. Het kan zijn dat op de dag van afhaling, een deel van uw bestelling niet voorradig blijkt gezien wij steeds met dagverse producten werken. Indien mogelijk zullen wij u op het moment van afhaling een alternatief voorstellen zodat u indien gewenst nog een ander product kan kiezen.

5. Wanneer u uw bestelling komt afhalen mag u zich onmiddellijk naar de kassa begeven en kenbaar maken dat het om een online bestelling gaat. Zo kunnen wij u zo vlug mogelijk bedienen. Indien u toch een bijkomende aankoop wil doen naast de afhaling van uw online-bestelling, gelieve dan uit respect voor de andere klanten uw beurt af te wachten.

6. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of -afwijkingen van de koopwaar, ingeval van laattijdige afhaling. Bestellingen die niet worden afgehaald, zonder tijdige kennisgeving, kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.

7. Wij behouden ons steeds het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, bestellingen te weigeren ingeval van misbruiken, bestellingen die worden verricht in het kader van handels- en/of beroepsdoeleinden of waarvan -op basis van de hoeveelheden en/of de aard van de artikelen- redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij met die doeleinden worden gesteld.

8. Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt u ermee in dat uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres …) zichtbaar worden vermeld op uw pakket of bestelling.

9. Slagerij Breughel verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u informatie van onze diensten toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van de slagerij en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Slagerij Breughel uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

10. Ondanks het feit dat de informatie op de website www.slagerijbreughel.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

11. Wij behouden ten allen tijde het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke bestelling na een wijziging, houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.

12. Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Brugge bevoegd.